Κ10 Άρθρο 03 : Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 06 Εξαιρέσεις της παραγράφου 4.

6. Από τις εξετάσεις της παραγράφου 4 εξαιρούνται οι κάτοχοι πτυχίου Υποβρυχίων Καταστροφών (ΜΥΚ) ή Σχολής Δυτών του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και όσοι έχουν υπηρετήσει στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος (ΜΥΑ/ΛΣ), με ειδικότητα βατραχανθρώπου. Στα πρόσωπα αυτά η βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη χορηγείται, μετά την αποστρατεία τους, με την υποβολή σχετικής αίτησης, στην οποία επισυνάπτονται ευκρινή φωτοαντίγραφα των πτυχίων τους ή αντίστοιχη βεβαίωση της Υπηρεσίας τους, καθώς και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2, πλην αυτών που προβλέπονται στις περ. (β), γ. i) και γ. ii) αυτής.

6 comments
 1. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Στην έκφραση …… εξαιρούνται οι κάτοχοι πτυχίου Υποβρυχίων Καταστροφών (ΜΥΚ)…..
  ελπίζουμε ότι εννοούν όλους τους κατόχους ( έφεδρους και μη ) και καλό είναι να συμπληρωθεί αυτή η έκφραση γιατί θα μπορεί εύκολα κάποιος να την μπερδέψει με την πιο κάτω περιγραφή ….χορηγείται, μετά την αποστρατεία τους… η οποία υπονοεί τους μόνιμους μόνο.
  Και για τον λόγο ακόμα, ότι μπορεί να ξαναβγαίνουν έφεδροι, οπότε να είναι καλυμμένοι και αυτοί.

 2. Γιώργος Σαββίδης

  Να αντικατασταθεί η λέξη “αποστρατεία” με την λέξη “απόλυση” (…Στα πρόσωπα αυτά η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη χορηγείται, μετά την απόλυση τους, …)

 3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΤΗΣ

  Προτείνω: Να προστεθεί το «ΔΥΚ» δίπλα στο ΜΥΚ και μετά την αποστρατεία τους, να προστεθεί η φράση «η την απόλυσή τους»
  Εδώ και αρκετά χρόνια η ΣΥΚ βγάζει έφεδρους Βατραχανθρώπους…

 4. Admin

  R01:
  6. Από τις εξετάσεις της παραγράφου 4 εξαιρούνται οι κάτοχοι πτυχίου Υποβρυχίων Καταστροφών (ΜΥΚ-ΔΥΚ*) ή Σχολής Δυτών του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και όσοι έχουν υπηρετήσει στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος (ΜΥΑ/ΛΣ), με ειδικότητα βατραχανθρώπου. Στα πρόσωπα αυτά η βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη χορηγείται, μετά την αποστρατεία / απόλυση* τους, με την υποβολή σχετικής αίτησης, στην οποία επισυνάπτονται ευκρινή φωτοαντίγραφα των πτυχίων τους ή αντίστοιχη βεβαίωση της Υπηρεσίας τους, καθώς και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2, πλην αυτών που προβλέπονται στις περ. (β), γ. i) και γ. ii) αυτής.

  *Προσθέσαμε τις λέξεις ΔΥΚ & απόλυση

 5. team 2020

  6. Από τις εξετάσεις της παρ. 4 εξαιρούνται οι κάτοχοι πτυχίου Υποβρυχίων Καταστροφών
  ( ΜΥΚ – ΔΥΚ ) ή Σχολής Δυτών του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και όσοι έχουν υπηρετήσει στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος (ΜΥΑ/ΛΣ), με ειδικότητα βατραχανθρώπου. Στα πρόσωπα αυτά η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη χορηγείται, μετά την αποστρατεία / απόλυση τους,
  με την υποβολή σχετικής αίτησης, στην οποία επισυνάπτονται ευκρινή φωτοαντίγραφα των πτυχίων τους ή αντίστοιχη βεβαίωση της υπηρεσίας τους, καθώς και τα δικαιολογητικά της παρ. 2, πλην αυτών που προβλέπονται στις περ. (β), γ. i) και γ. ii) αυτής.

  Προσθέσαμε τις λέξεις ΔΥΚ & απόλυση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *