Γενικός Κανονισμός Λιμένων #10 (Καταδυτικές εργασίες )

 

Τροποποίηση   Κανονισμού  10            (ΦΕΚ 3975/Β’/17/09/20 )

(Τροποποίηση  ΓΚΛ  10, του  Άρθρου 3 )

Σελ.  41855-41856 (4)     

Υπουργός : Πλακιωτάκης Ι.

Αρχ. Λ.Σ. Κλιάρης Θ.


Τροποποίηση   Κανονισμού  10         (ΦΕΚ 3066 B 23.07.2020 )

( Διόρθωση Σφάλματος της σελ. 26279 )

Σελ. 31093  (18)

Υπουργός : Πλακιωτάκης Ι.

Αρχ. Λ.Σ. Κλιάρης Θ.


Τροποποίηση   Κανονισμού  10           (ΦΕΚ 2625/Β’/29.06.2020)

(Διόρθωση  ΓΚΛ  10, των  Άρθρων 3, 4 & 8)

Σελ. 2678-2679  (18)

Υπουργός : Πλακιωτάκης Ι.

Αρχ. Λ.Σ. Κλιάρης Θ.


Τροποποίηση   Κανονισμού  10          (ΦΕΚ 2396/Β’/19/06/2019 )

( Γενική τροποποίηση )

Υπουργός : Κουβέλης Φ.

Αρχ. Λ.Σ. Ράπτης Στ.


Τροποποίηση   Κανονισμού  10          (ΦΕΚ 1279/Β’/20-05-2014)

(Αλλαγή κανονισμού 10 & 20 περί βεβαιώσεων υγείας Δυτών)

Σελ. 18185\Άρθρο 3

Υπουργός : Βαρβιτσιώτης Μιλτ.

Αρχ. Λ.Σ. Αθανασόπουλος Αθ.


*Έγκριση* του Κανονισμού  10           ( ΦΕΚ 978/B’/28-11-1995 )     Υ.Α.3131.1/20/1995

Υπουργός : Κατσιφάρας Γ.

Αρχ. Λ.Σ. Πελοποννήσιος Ε.


 

Προηγούμενοι Κανονισμοί Λιμένος

Κανονισμός Λιμένα Ηρακλείου ( ΦΕΚ 258/Β/27-03-1978 )    Υ.Α.226

Κεφάλαιο: ΚΖ’  Σελίδες :  2294-2296 ,  Άρθρα : 120 – 148

Υπουργός : Κεφαλογιάννης Εμ.

Λιμενάρχης : Καρακούλας Στ.


Νόμος αλλαγής καθαρισμού υφάλων σε λιμάνια

Υπουργός : Αλέξανδρος Παπαδόγκονας 1974-77


Κανονισμός Λιμένα Πειραιά 29/1957