ΔΛΑ ΓΚΛ 10 – Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 4 Εξέταση απο Τριμελή Επιτροπή.

4. Αφού χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση της παρ. 3, στη συνέχεια πρέπει αυτός να κριθεί κατάλληλος, κατόπιν προφορικής και πρακτικής εξέτασής του, από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής και στην οποία συμμετέχουν:
α) Βαθμοφόρος της Λιμενικής Αρχής.
β) Βαθμοφόρος της ΜΥΑ/ΛΣ, ειδικότητας βατραχανθρώπου.
γ) Αξιωματικός ΛΣ, ειδικότητας ιατρού ή ιατρός δημόσιου νοσοκομείου της περιοχής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *