ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

Αβάρα : σπρώξε, απομάκρυνε, μην αφήσεις να ακουμπήσει.

Αβαράρω : σπρώχνω, απομακρύνω, δεν αφήνω να ακουμπήσει.

Όταν βρίσκεσαι σε σκάφος και αυτό τείνει να ακουμπήσει σε πλοίο ή σε μόλο και χρησιμοποιώντας είτε τα χέρια είτε τον γάντζο, εμποδίζεις αυτό να ακουμπήσει.

Το ίδιο όταν το σκάφος είναι σταματημένο δίπλα σε πλοίο ή σε μόλο και για να φύγει αυτό σπρώχνεις ( απομακρύνεις ) την πλώρη ή την πρύμη για να γίνει πιο εύκολη η αναχώρηση.