Νομοθεσία Κανονισμοί

Η Νομοθεσία /  Κανονισμοί που επικρατεί και έχει σχέση με την κατάδυση

και γενικά με το τομέα μας :

Γενικός Κανονισμός Λιμένων 10

( σχετικά με καταδυτικές εργασίες )


 

Γενικός Κανονισμός Λιμένων 20

( σχετικά με τουριστική κατάδυση )

  • Όλα τα ΦΕΚ του Γ.Κ.Λ. 20