ΓΚΛ10 ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΙΟΣ21

Στις 28 Μαΐου 2021 με Αριθ. Πρωτ.: 2133.1/37777/2021 εστάλη απο το

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.

ο Γενικός Κανονισμός Λιμένων 10 για τροποποίηση.

Ο Γ.Κ.Λ. 10 για τροποποίηση αποτελείτε απο 19 Άρθρα :

Άρθρο 01 : Όρια ισχύος.

Άρθρο 02 : Ορισμοί.

Άρθρο 03 : Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη.

Άρθρο 04 : Προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη.

Άρθρο 05 : Προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση καταδυτικού συνεργείου.

Άρθρο 06 : Υποχρεώσεις Εργολάβου.

Άρθρο 07 : Υποχρεώσεις επόπτη καταδυτικών εργασιών.

Άρθρο 08 : Υποχρεώσεις δυτών.

Άρθρο 09 : Υποχρεώσεις εργοδότη.

Άρθρο 10 : Μέτρα ασφαλείας.

Άρθρο 11 : Άδειες εργασιών.

Άρθρο 12 : Τήρηση Μητρώου.

Άρθρο 13 : Λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 14 : Ειδικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 15 : Μεταβατικές διατάξεις.

Άρθρο 16 : Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς.

Άρθρο 17 : Καταργούμενες διατάξεις.

Άρθρο 18 : Κυρώσεις.

Άρθρο 19 : Παραρτήματα.

One comment
 1. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Στον Κανονισμός 10 ο οποίος έγινε κατόπιν εντολής του Κου Πελοποννήσιου με την οποία συστάθηκε επιτροπή επαγγελματιών δυτών & επιτροπή από το Λιμεναρχείο, και εκδόθηκε ο νέος κανονισμός 978/1995.

  Αναλυτικά είχε :
  Το Άρθρο 1 : οριοθέτηση περιοχών του κανονισμού.
  Το Άρθρο 2 : ορολογίες και προσδιορισμοί.
  Το Άρθρο 3 : Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη/απόκτηση άδειας δύτη.
  Το Άρθρο 4 : Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη/απόκτηση άδειας βοηθού δύτη.
  Το Άρθρο 5 : Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη/απόκτηση άδειας καταδυτικού συνεργείου.
  Το Άρθρο 6 : Υποχρεώσεις εργολάβου.
  Το Άρθρο 7 : Υποχρεώσεις επόπτη καταδυτικών εργασιών.
  Το Άρθρο 8 : Υποχρεώσεις δυτών.
  Το Άρθρο 9 : Υποχρεώσεις εργοδότη.
  Το Άρθρο 10 : Μέτρα ασφαλείας.
  Το Άρθρο 11 : ενημερώσεις & άδειες καταδυτικών εργασιών
  Το Άρθρο 12 : τήρηση μητρώου
  Το Άρθρο 13 : Μεταβατικές διατάξεις
  Το Άρθρο 14: Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς
  Το Άρθρο 15: καταργούμενες διατάξεις
  Το Άρθρο 16: Κυρώσεις

  Η τροποποίηση του ανωτέρω κανονισμού 2133.1/43711/11-6-2019(Β’2396) η οποία έγινε αναλυτικά έχει :

  – Το Άρθρο 1 : οριοθέτηση περιοχών του κανονισμού.
  – Το Άρθρο 2 : ορολογίες και προσδιορισμοί.
  – Το Άρθρο 3 : Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη/απόκτηση άδειας δύτη.
  Το αλλάζουν σαν ‘’Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη’’
  – Το Άρθρο 4 : Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη/απόκτηση άδειας βοηθού δύτη.
  Το αλλάζουν σαν ‘’Προϋποθέσεις για την δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη’’
  – Το Άρθρο 5 : Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη/απόκτηση άδειας καταδυτικού συνεργείου.
  Το αλλάζουν σαν ‘’Προϋποθέσεις για την δραστηριοποίηση καταδυτικού συνεργείου’’
  – Το Άρθρο 6 : Υποχρεώσεις εργολάβου.
  – Το Άρθρο 7 : Υποχρεώσεις επόπτη καταδυτικών εργασιών.
  – Το Άρθρο 8 : Υποχρεώσεις δυτών.
  – Το Άρθρο 9 : Υποχρεώσεις εργοδότη.
  – Το Άρθρο 10 : Μέτρα ασφαλείας.
  – Το Άρθρο 11 : ενημερώσεις & άδειες καταδυτικών εργασιών
  – Το Άρθρο 12 : τήρηση μητρώου
  – Το Άρθρο 13 : Μεταβατικές διατάξεις
  Το μεταβίβασαν στο άρθρο 15
  και το αλλάζουν με ‘’Λοιπές διατάξεις’’
  – Το Άρθρο 14: Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς
  Το μεταβίβασαν στο άρθρο16
  και το αλλάζουν με ‘’Ειδικές ρυθμίσεις’’
  – Το Άρθρο 15: καταργούμενες διατάξεις
  Το μεταβίβασαν στο άρθρο17
  και το αλλάζουν με το πρώην Το Άρθρο 13 ‘’μεταβατικές διατάξεις’’
  – Το Άρθρο 16: Κυρώσεις
  Το μεταβίβασαν στο άρθρο18
  και το αλλάζουν με το πρώην Το Άρθρο 14 ‘’Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς’’

  γίνετε: Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς

  – Το Άρθρο 17: γίνετε το πρώην Το Άρθρο 15 : καταργούμενες διατάξεις
  – Το Άρθρο 18: γίνετε το πρώην Το Άρθρο 16 : Κυρώσεις
  – Το Άρθρο 19: γίνετε το : Παραρτήματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *