Κ10 Άρθρο 08 : Υποχρεώσεις δυτών α. Τηρεί τις οδηγίες του επόπτη

Κάθε δύτης ή μαθητευόμενος δύτης έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις:
α) Τηρεί τις οδηγίες και κατευθύνσεις του επόπτη καταδυτικών εργασιών, τον οποίο ενημερώνει σε περίπτωση που δεν αισθάνεται απόλυτα καλά ή φοβάται ή αμφιβάλλει για τις ικανότητές του να εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο, διακόπτοντας ή αποφεύγοντας, από την αρχή, την κατάδυση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *