Κ10 Άρθρο 08 : Υποχρεώσεις δυτών δ. Μεριμνά για την ετήσια βεβαίωση υγείας δύτου.

δ) Μεριμνά για την υποχρεωτική, μία φορά τον χρόνο, γενική ιατρική του εξέταση από παθολόγο ή γενικό ιατρό, καρδιολόγο, πνευμονολόγο-φυματιολόγο, ψυχίατρο, οφθαλμίατρο ή ιατρό εξειδικευμένο στην υπερβαρική ιατρική.
Οι προαναφερόμενοι ιατροί μπορεί να είναι ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία και, εφόσον απαιτηθεί, μπορούν να συνεργάζονται με ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας (ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία) για τον εφοδιασμό του εξεταζόμενου με το αντίστοιχο πιστοποιητικό, που να βεβαιώνει την καταλληλότητα για την δραστηριοποίηση του ως δύτη ή μαθητευόμενο δύτη.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας, δεν αναλαμβάνει υποβρύχιες εργασίες, πριν υποβληθεί σε έκτακτη ιατρική εξέταση από τους ιατρούς του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης.
Επιπλέον, άνδρες και γυναίκες που νομίμως δραστηριοποιούνται ως δύτες/μαθητευόμενοι δύτες, υποβάλλονται, από την ηλικία των 45 και 55 ετών αντίστοιχα και σε ετήσια βάση, σε α/α θώρακος, σπιρομέτρηση, τεστ κόπωσης, υπερηχογραφικό έλεγχο καρδιάς, ακτινολογικό έλεγχο μεγάλων αρθρώσεων (ώμων-ισχίων), εξετάσεις αίματος (γενική αίματος, γλυκόζη, HbA1C, ουρία, κρεατινίνη,, SGOT, SGPT, yGT, CPK, λιπιδαιμικό προφίλ) και γενική εξέταση ούρων.
Επίσης, οι προαναφερόμενοι εξετάζονται υποχρεωτικά ετησίως από πνευμονολόγο (ιδιώτη ή από δημόσιο νοσοκομείο), ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη σπιρομέτρηση και την α/α θώρακος, καθώς και από καρδιολόγο (ιδιώτη ή από δημόσιο νοσοκομείο), ο οποίος λαμβάνει υπόψη το τεστ κόπωσης και το υπερηχογράφημα καρδιάς, και εφοδιάζονται με τα αντίστοιχα ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις).
Επιπλέον, οι προαναφερόμενοι εξετάζονται ετησίως από ψυχίατρο (ιδιώτη ή από δημόσιο νοσοκομείο), οφθαλμίατρο (ιδιώτη ή από δημόσιο νοσοκομείο) και παθολόγο ή γενικό ιατρό (ιδιώτη ή από δημόσιο νοσοκομείο), ο οποίος προβαίνει στη λήψη λεπτομερούς ιστορικού του εξεταζόμενου, πλήρη κλινική εξέταση, συμπεριλαμβανομένων αδρής νευρολογικής εξέτασης και ελέγχου αρθρώσεων, αξιολόγηση των λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων και δύναται να αιτηθεί νευρολογικής ή ορθοπεδικής εκτίμησης επί ενδείξεων ή από ιατρό εξειδικευμένο στην υπερβαρική ιατρική (ιδιώτη ή από δημόσιο νοσοκομείο).
Οι ως άνω ιατροί εφόσον απαιτηθεί, μπορούν να συνεργάζονται με ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας (ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία) για τον εφοδιασμό του εξεταζόμενου με το αντίστοιχο πιστοποιητικό, που βεβαιώνει την καταλληλότητα για δραστηριοποίηση ως δύτη ή μαθητευόμενο δύτη.
Το πόρισμα κάθε ιατρικής εξέτασης της περίπτωσης αυτής καταχωρείται στο ατομικό ημερολόγιο δύτη. *5

*5 Η περίπτωση δ) του άρθρου 8 αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 5 του άρθρου μόνον της Αριθμ. 2133.1/38725/2020/17-6-2020
Απόφασης ΥΝΑΝΠ (B’ 2625/2020).


προηγούμενο ΦΕΚ: 2396/Τεύχος B’ /19.06.2019.  Αποφ. Αριθμ. 2133.1/43711/2019

δ) Μεριμνά για την υποχρεωτική, μία φορά τον χρόνο, γενική ιατρική του εξέταση από ιατρούς ειδικότητας καρδιολόγου, πνευμονολόγου – φυματιολόγου, ψυχιάτρου και οφθαλμιάτρου ή ιατρό εξειδικευμένο στην υπερβαρική ιατρική, ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία και τον εφοδιασμό του με πιστοποιητικό (βεβαίωση) υγείας δύτη. Σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας, δεν αναλαμβάνει υποβρύχιες εργασίες, πριν υποβληθεί σε έκτακτη ιατρική εξέταση από τους ιατρούς του προηγούμενου εδαφίου. Το πόρισμα της ιατρικής του εξέτασης καταχωρείται στο ειδικό βιβλιάριο υγείας του, που προβλέπεται στο άρθρο 89 του Αλιευτικού Κώδικα, καθώς και στο ατομικό του ημερολόγιο δύτη.

4 comments
 1. zavitsanos spyridon

  Επιπλέον, άνδρες και γυναίκες που νομίμως δραστηριοποιούνται ως δύτες/μαθητευόμενοι δύτες, υποβάλλονται, από την ηλικία των 45 και 55 ετών αντίστοιχα ………. και γενική εξέταση ούρων.
  ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ…
  ΕΠΙΣΗΣ ΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟ…. ΔΕΝ ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΜΕ….

 2. Γιώργος Σαββίδης

  Προτείνω η παράγραφος δ) να αλλάξει ως εξής:
  Μεριμνά για την υποχρεωτική, ετήσια έκδοση “Βεβαίωσης Υγείας Δύτη”, η οποία καταχωρείται στο ατομικό του ημερολόγιο. Η βεβαίωσης υγείας εκδίδεται από γιατρό ειδικευμένο στην υπερβαρική ιατρική ωστόσο, μπορεί επίσης να εκδοθεί από γενικό ιατρό ή, παθολόγο, αφού του προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος τις εξετάσεις από, καρδιολόγο, πνευμονολόγο, ψυχίατρο & οφθαλμίατρο

  Όλα τα υπόλοιπα που αναφέρονται σε εξετάσεις να διαγραφούν. Η βεβαίωση υγείας εκδίδεται από τους γιατρούς οι οποίοι είναι και οι αποκλειστικά αρμόδιοι να καθορίζουν τις εξετάσεις.

 3. Ιωάννης Ληξουργιωτης

  Προφανώς οι εξετάσεις είναι ατοπες κ αναιτιες τελείως. 1 φορά το χρόνο στον εξειδικευμένο υπερβαρικο ιατρό. Αν κρίνει απαραίτητο ο ως άνω παραπέμπει τον εκάστοτε δυτη σε περισσότερες εξετάσεις κ εχει πλήρη ευθύνη καθότι ο πλέον αρμόδιος. Ο δυτης είναι υποχρεωμένος να προβεί στις εξετάσεις που θα υποδείξει ο υπερβαρικος ιατρος για να συνεχίσει να εκτελεί το επάγγελμα του δυτη.

 4. Admin

  R01:
  Προτείνουμε η παραπάνω παράγραφος να διατυπωθεί ως εξής:
  δ). Μεριμνά για την υποχρεωτική, ετήσια έκδοση “Βεβαίωσης Υγείας Δύτη”, η οποία καταχωρείται στο ατομικό του ημερολόγιο. Η βεβαίωσης υγείας εκδίδεται από γιατρό ειδικευμένο στην υπερβαρική ιατρική ωστόσο, μπορεί επίσης να εκδοθεί από γενικό ιατρό ή, παθολόγο, αφού του προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος τις εξετάσεις από, καρδιολόγο, πνευμονολόγο, ψυχίατρο & οφθαλμίατρο.

  Προτείνουμε: Να διαγραφεί όλα από “Επιπλέον, άνδρες και γυναίκες…. έως τέλους, γιατί η βεβαίωση υγείας είναι θέμα που αφορά τους γιατρούς που παρακολουθούν τον ενδιαφερόμενο. Οι εξετάσεις καθορίζονται αποκλειστικά από τους γιατρούς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *