Κ10 Άρθρο 08 : Υποχρεώσεις δυτών ε. Κατέχει ημερολόγιο δύτη.

ε) Κατέχει ημερολόγιο δύτη, το οποίο συμπληρώνει ο επόπτης, μετά από κάθε κατάδυση, και υπογράφουν και οι δύο, ως συνυπεύθυνοι για την ακρίβεια των στοιχείων. Το ημερολόγιο αυτό υποχρεωτικά περιλαμβάνει τα στοιχεία του δύτη, τα πτυχία που κατέχει, το πόρισμα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί, πίνακα καταδύσεων, βασικά μέτρα ασφαλείας, διευθύνσεις και τηλέφωνα θαλάμων αποσυμπίεσης, καθώς και τα στοιχεία κάθε κατάδυσης και διατηρείται από το δύτη επί δύο (2), τουλάχιστον, χρόνια μετά την τελευταία καταχώρηση σε αυτό.

5 comments
 1. Γιώργος Σαββίδης

  Προτείνω να προστεθεί το ημερολόγιο δύτη στο άρθρο 2, εννοιολογικοί προσδιορισμοί, ως εξής:
  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΥΤΗ: Βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο που περιέχει, στοιχεία του κατόχου, πτυχία που κατέχει, πίνακα καταδύσεων, βασικά μέτρα ασφαλείας, διευθύνσεις και τηλέφωνα θαλάμων αποσυμπίεσης, τα πορίσματα των ιατρικών εξετάσεων, καθώς και τα στοιχεία κάθε κατάδυσης που εκτελεί. Θα διατηρείται επί δύο (2), τουλάχιστον, χρόνια μετά την τελευταία καταχώρηση σε αυτό. Το ημερολόγιο εκδίδετε με δαπάνες της ΠΕΕΥΕΕ, θεωρείται από το ΥΝΑΝΠ και το διανέμει η ΠΕΕΥΕΕ.

 2. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Αν είναι ενιαίο θα είναι δύσκολο πως θα γίνεται να φαίνονται καταχωρήσεις των 2 τελευταίων ετών ?
  Νομίζω το Ημερολόγιο πρέπει να είναι ντοσιέ με την δυνατότητα να προσθέτεις και να αφαιρείς φύλλα ( να μπορείς να προσθέσεις δίπλωμα η βεβαίωση υγείας ή να αφαιρέσεις παλαιό ή να προσθέσεις νέο ημερολόγιο ).
  Αν και αυτό τείνει να γίνει ηλεκτρονικό.

 3. Ιωάννης Ληξουργιωτης

  Μπορεί κα είναι κ ηλεκτρονικό το ημερολόγιο. Δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολο να είναι ενιαίο. Θα δώσει κ άμεσα οικονομική ενίσχυση στην ένωση κ θα ισχυροποιησει τη θέση της.

 4. Admin

  Προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
  ε) Κατέχει Ημερολόγιο Δύτη, όπως στην παράγραφο 12 του άρθρου 2, το οποίο συμπληρώνει ο ίδιος, μετά από κάθε κατάδυση και συνυπογράφουν με τον επόπτη την ακρίβεια των στοιχείων. Σε αυτό υποχρεωτικά περιλαμβάνονται τα στοιχεία του δύτη, τα πτυχία που κατέχει, το πόρισμα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί, πίνακα καταδύσεων, βασικά μέτρα ασφαλείας, διευθύνσεις και τηλέφωνα θαλάμων αποσυμπίεσης, καθώς και τα στοιχεία κάθε κατάδυσης. Διατηρείται από το δύτη επί δύο (2), τουλάχιστον, χρόνια μετά την τελευταία καταχώρηση σε αυτό.

 5. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Νομίζω ότι τα ανωτέρω πρέπει να είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
  Το ένα ο φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά και απαραίτητες πληροφορίες,
  και το άλλο ένα ντοσιέ στο οποίο θα τοποθετεί το φύλλο από διπλότυπο ( ή τριπλότυπο ) που θα έχει συμπληρωθεί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία ημερήσιας κατάδυσης και έχει υπογραφεί και από αυτόν και από τον επόπτη. ( δλδ ακριβές αντίγραφο και για τον επόπτη και για τον δύτη )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *