Κ10 Άρθρο 08 : Υποχρεώσεις δυτών στ. Πως ενεργεί ο δύτης ασφαλείας.

στ) Ο οριζόμενος ως δύτης ασφαλείας ενεργεί ως άμεσος βοηθός του επόπτη καθ’ όλη τη διάρκεια των καταδυτικών εργασιών και τηρεί με ακρίβεια τις εντολές του. Ειδικότερα, παρακολουθεί συνεχώς τις θέσεις των δυτών και είναι έτοιμος να καταδυθεί, σε περίπτωση ανάγκης. Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να βρίσκεται υποβρυχίως κοντά στον εργαζόμενο δύτη ή στην είσοδο ναυαγίου ή στο σημείο της στάσης αποσυμπίεσης.

One comment
  1. Admin

    R01:
    Προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
    στ) Ο οριζόμενος ως δύτης ασφαλείας σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2, βρίσκεται σε ετοιμότητα, στην διάθεση του επόπτη, σε όλη τη διάρκεια των καταδυτικών εργασιών. Ειδικότερα, ακολουθεί τις εντολές του και είναι έτοιμος να καταδυθεί σε περίπτωση ανάγκης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *