Κ10 Άρθρο 10 : Μέτρα ασφαλείας. 05. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΚΑΦΗ

α) Τα σκάφη που χρησιμοποιούν τα καταδυτικά συνεργεία είναι επαγγελματικά, εφοδιασμένα με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ασφαλείας και λοιπά ναυτιλιακά έγγραφα και βιβλία και τηρούν όλους τους κανόνες που αφορούν τη σύνθεση του πληρώματος και την ασφάλισή του.
β) Εάν για τις εργασίες υφαλοκαθαρισμών δεν χρησιμοποιείται καταδυτικό σκάφος, αλλά λάντζα λιμένος, εξασφαλίζεται η ευστάθειά της και η σταθερότητα της αγκυροβολίας της και δεν εκτελεί κινήσεις της έλικάς της, εάν δεν φέρει προστατευτικό κλωβό έλικας.
γ) Όλα τα σκάφη έχουν επάρκεια χώρου για το επιβαίνων προσωπικό και τα υλικά και διαθέτουν το προβλεπόμενο φαρμακείο για παροχή πρώτων βοηθειών και συσκευή τεχνητής αναπνοής ή συσκευή παροχής ιατρικού οξυγόνου.
δ) Στο καταδυτικό σκάφος υπάρχει μία σκάλα σε καλή κατάσταση, που μπορεί να βυθίζεται στο νερό και να διευκολύνει την άνετη κάθοδο των δυτών στο νερό και άνοδό τους στο σκάφος.
ε) Φέρουν τους φανούς ναυσιπλοΐας που απαιτούνται, βάσει του Διεθνούς Κανονισμού προς Αποφυγή Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ) και τα προβλεπόμενα, κατά τη διάρκεια των καταδυτικών εργασιών, σήματα.
στ) Σε περίπτωση κατάδυσης σε πλοίο ή από πλοίο, στο οποίο γίνονται αναρροφήσεις νερού, αυτές σταματούν κατά τη διάρκεια της κατάδυσης και οι μηχανικοί του πλοίου ειδοποιούνται για την έναρξη και το πέρας της. Για το σκοπό αυτό, υπάρχει σχετικός προειδοποιητικός πίνακας στα χειριστήρια των μηχανών του πλοίου.
ζ) Απαγορεύονται οι καταδύσεις, όταν δεν υπάρχει κατάλληλο σκάφος στην επιφάνεια, εκτός αν αυτές εκτελούνται από την ακτή ή από προβλήτα και σε οριζόντια απόσταση μικρότερη των είκοσι (20) μέτρων από αυτά.
η) Απαγορεύονται οι καταδύσεις από πλοίο (μη συμπεριλαμβανομένων των μικρών σκαφών όπου επιβαίνει ο δύτης και ο επόπτης), όταν δεν υπάρχει στην επιφάνεια καταδυτικό σκάφος, με επιβαίνοντες τον επόπτη και το δύτη ασφαλείας.

6 comments
 1. Γιώργος Σαββίδης

  Το πρόβλημα με τα καταδυτικά σκάφη είναι ότι χρόνια τώρα τα κυκλοφοράμε δίχως να έχουμε κάποιο δίπλωμα και χωρίς να γνωρίζουμε τι πτυχίο χρειαζόμαστε. Έχουν ακουστεί διάφορα κατά καιρούς αλλά, θεωρώ ότι αυτό που θέλουμε και πρέπει να ζητήσουμε είναι να μπορούμε να αποκτήσουμε ένα πτυχίο που να μην απαιτείται ναυτικό φυλλάδιο. Να μπορούμε να δώσουμε εξετάσεις αντίστοιχες με αυτές που δίνει κάποιος για να αποκτήσει το γνωστό “Πηδαλιούχου”.
  Ζητάμε επίσης τα σκάφη μας να διαθέτουν χώρους όπου οι δύτες μπορούν να ντυθούν, να πλυθούν και να ξεκουραστούν δίχως να φοβόμαστε να δηλώσουμε κόρους.. Στα αλιευτικά επαγγελματικά για παράδειγμα, οι καμπίνες πληρώματος και οι τουαλέτες/μπάνια εξαιρούνται. Στα δικά μας εξαιρείται μόνο ο χώρος πιλοτηρίου και το μηχανοστάσιο.. (μεγάλη κουβέντα)

 2. Ιωάννης Ληξουργιωτης

  Θα συμφωνήσω ότι πρέπει να πάμε κατά αντιστοιχία με τις φορτηγιδες λαντζες μιας κ είναι παρομοια σκάφη που εξυπηρετούν σε όλη την Ελλάδα. Επίσης ένα δίπλωμα πηδαλιουχου καταδυτικού θα ήταν απαραίτητο για ορθή κ νόμιμη χρήση των καταδυτικών σκαφων.

 3. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Όσον αφορά “το δίπλωμα πηδαλιούχου” νομίζω Γιάννη οτι εδω είσαι εκτός θέματος.
  Αυτό είναι θέμα ναυτολογίας και αν χρειάζεται πρέπει να αλλάξει κάποιος άλλος κανονισμός ή νομοσχέδιο.

 4. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Στην περίπτωση α) υπάρχουν περιττά.
  Απλά : Τα σκάφη που χρησιμοποιούν τα καταδυτικά συνεργεία είναι επαγγελματικά, νηολογημένα εφοδιασμένα με το ανάλογο ” Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ” ( Π.Γ.Ε. ) το οποίο συνεπάγεται με ότι είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα [ αφαιρείτε τελείως και το εδάφιο ε) ].
  Όσον αφορά τα “Καταδυτικά σκάφη” να έχουν και Ελεγμένο και καταχωρημένο στο Π.Γ.Ε. τον καταδυτικό τους εξοπλισμό.

 5. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Όσον αφορά το δ) Στο καταδυτικό σκάφος υπάρχει μία σκάλα σε καλή κατάσταση, που μπορεί να βυθίζεται στο νερό και να διευκολύνει την άνετη κάθοδο.
  Δεν νοείται “Καταδυτικό σκάφος” χωρίς τρόπο ( είτα σκάλα είτε μόνιμα σκαλοπάτια” για να ανέβει οποιοσδήποτε ( ακόμα και κάποιος που έπεσε στην θάλασσα ) στο σκάφος.
  Πρέπει να παραγραφεί.
  Ή να μπει για την οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε “Καταδυτικό σκάφος” .

 6. Admin

  R01:
  Σημειώνουμε ότι τα καταδυτικά είναι σκάφη που υποστηρίζουν καταδυτικές εργασίες και μεταφέρουν προσωπικό και εξοπλισμό που απασχολείται αποκλειστικά σε αυτές τις εργασίες. Ανήκουν σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα (εργολάβους) που ασχολούνται με καταδυτικές εργασίες δεν μεταφέρουν επιβάτες ή, εμπορεύματα και είναι κάτω των 25κόρων. Εργάζονται περιστασιακά και χειρίζονται κυρίως από τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι δεν έχουν ναυτικό φυλλάδιο, ενώ στην πλειοψηφία τους είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ και όχι στο ΝΑΤ. Η ικανότητα τους να κυβερνούν τα σκάφη αυτά προκύπτει από προηγούμενη εμπειρία, ενώ κάποιοι από αυτούς είναι κάτοχοι “άδειας χειριστή ταχυπλόου” ή, πιστοποιητικού πηδαλιούχου (λεμβούχου). Επιπλέον, τα σκάφη αυτά δεν δικαιούνται ατελή καύσιμα.

  Συνέχεια των παραπάνω προτείνουμε να προστεθεί η παράγραφος:
  ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΚΟΡΩΝ: Είναι σκάφος(η) που ανήκει σε εργολάβο, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.4 και απασχολείται σε καταδυτικές εργασίες αποκλειστικά. Μεταφέρει δύτες ή, μέλη του καταδυτικού συνεργείου, καθώς και υλικά & εξοπλισμό που υποστηρίζει καταδυτικές εργασίες.
  Η διακυβέρνηση, τέτοιου σκάφους μπορεί να γίνεται από τον ιδιοκτήτη του ή, μέλος του καταδυτικού συνεργείου εφόσον ισχύει μία εκ των παρακάτω προϋποθέσεων: α) είναι κάτοχος άδειας χειριστή ταχυπλόου, β) είναι κάτοχος άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, γ) υπάρχουν ημερολογιακές εγγραφές που αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος εκτελεί πλόες με το συγκεκριμένο σκάφος τουλάχιστον για δύο χρόνια, δ) διαθέτει άδεια που έχει εκδοθεί μετά από σχετικές εξετάσεις. Ο χειριστή του σκάφους διαθέτει επιπλέον πιστοποιητικό σωστικών & πυροσβεστικών μέσων πλοίων.

  στ) Προτείνουμε να καταργηθεί εφόσον αναφέρεται ως προϋπόθεση για την διενέργεια καταδυτικών εργασιών, η προηγούμενη ενημέρωση του πλοιάρχου του πλοίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *