Κ10 Άρθρο 10 : Μέτρα ασφαλείας. 09. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

α) Σε κάθε κατάδυση βάθους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, η ελάχιστη σύνθεση του καταδυτικού συνεργείου είναι ένας επόπτης καταδυτικών εργασιών, κάτοχος άδειας δύτη/σχετικής βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων και ένας δύτης.
β) Σε βάθος δώδεκα (12) έως πενήντα (50) μέτρων, η ελάχιστη σύνθεση είναι ένας επόπτης καταδυτικών εργασιών και δύο (2) δύτες, ο ένας από τους οποίους εκτελεί καθήκοντα δύτη ασφαλείας.
γ) Ανεξάρτητα από το βάθος, στις δύο παραπάνω περιπτώσεις ορίζεται από τον επόπτη ένας (1) επιπλέον δύτης ασφαλείας, όταν οι καταδυτικές εργασίες πραγματοποιούνται σε χώρο, όπου υπάρχει κίνδυνος να παγιδευτεί ο δύτης ή όταν η ανάδυση προϋποθέτει στάσεις αποσυμπίεσης.
δ) Η ελάχιστη σύνθεση των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ της παρούσης παραγράφου αφορά στο προσωπικό (επόπτες, δύτες) που διενεργεί κάθε φορά συγκεκριμένη καταδυτική εργασία και δεν έχει σχέση με την προβλεπόμενη, από τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), οργανική σύνθεση πληρώματος πλοίων.
ε) Με κάθε ζεύγος δυτών δεν μπορεί να εργάζονται περισσότεροι από δυο μαθητευόμενοι δύτες.

7 comments
 1. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Για την περίπτωση της χρήσης επόπτη από ” μη εν ενεργεία Δύτη” δεν αναφέρεται πουθενά.

 2. Γιώργος Σαββίδης

  Ελάχιστη σύνθεση μέχρι 12μ ένας δύτης και ένας επόπτης. Νομίζω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που είναι ΟΚ και άλλες που δεν είναι. Εννοώ ότι κάνουμε βουτιές σε μικρά σκάφη ή, πλοία που σίγουρα τα δύο άτομα φτάνουν αλλά, σε ένα cape size πλοίο άφορτο που είναι κάτω από τα 12μ δεν νομίζω ότι θα έστελνε κάποιος από εμάς δύο άτομα να κάνουν ακόμα και μια επιθεώρηση. Και δεν είναι μόνο το πλοίο, είναι και τα λιμενικά, τα ιχθυοτροφεία, εκεί τι γίνετε?
  Έχει να κάνει με το τι θέλουμε και πως θα το διατυπώσουμε εάν θέλουμε να το αλλάξουμε αλλά, θέλουμε??

 3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΤΗΣ

  Προτείνω να μην αλλάξουμε κάτι, μια χαρά είναι…

 4. Ιωάννης Ληξουργιωτης

  Κ εμένα μια χαρά μου φαίνεται γενικά. Ειδικότερα στις εργασίες σε πλοια όπου η δυνατότητα διαφυγής είναι όντως περιορισμένη πχ στο flat of bottom προτείνω να ισχύει ο δυτης ασφάλειας και επίσης η χρήση Λώρου κ αρα φυαλη ασφαλείας κ ενδοεπικοινωνια. Ξέρω ότι γίνομαι γραφικός κ ενοχλητικός ίσως, αλλά αν δεν επιβληθεί από τη νομοθεσία κάτι ανάλογο δεν θα ισχύσει μέχρι να συμβεί ένα σοβαρό ατύχημα κ να ανατραπεί πάλι οποιαδήποτε νομοθεσία. Είναι επιβεβλημένο να εκσυχρονιστει κ η δική μας εργασία

 5. Ιωάννης Ληξουργιωτης

  Όσων αφορά ιχθυοτροφεια κλπ εφόσον είναι 2 δυτες εκ των οποίων ο ένας εκτελεί χρέη δυτη ασφαλείας (εντός) νομίζω είναι αρκετά ασφαλής συνθήκη. Είναι ξεκάθαρο ότι οι εργασίες με αυτόνομη συσκευή θέλουν ζευγάρι δυτών συνεπώς η σύνθεση είναι 2 δυτες κ ένας επόπτης

 6. Admin

  δ) Προτείνουμε στο τέλος της πρότασης του εδάφιου δ) να προστεθεί το εξής:
  “, εκτός εάν πρόκειται για καταδυτικά σκάφη κάτω των 25κόρων (άρθρο 10, παραγ.5”…

  ε) Προτείνουμε στο τέλος της πρότασης του εδάφιου ε) να προστεθεί το εξής:
  “, μέσα στο νερό”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *