Κ10 Άρθρο 11 : Άδειες εργασιών 2.Έγκριση για εκτεταμένες ( μακροπρόθεσμες ) εργασίες.

2. Για εκτεταμένες εργασίες, όπως ανελκύσεις και διαλύσεις ναυαγίων, εκτέλεση ή επισκευή λιμενικών έργων και άλλων υποβρυχίων εγκαταστάσεων και, γενικότερα, για εκτέλεση εργασιών, για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη έγκριση αρμοδίων Υπηρεσιών (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Περιφέρεια, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων κ.λπ.), καθώς και για ανελκύσεις αντικειμένων από το βυθό, απαιτείται άδεια της Λιμενικής Αρχής, που εκδίδεται κατόπιν υποβολής αίτησης του εργοδότη ή του νομίμου εκπροσώπου του, στην οποία μνημονεύεται η ανάθεση του έργου σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους εργολάβους και στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), του εργολάβου, με την οποία δηλώνεται ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και των Διεθνών Κανονισμών για την άρτια εκτέλεση των εργασιών και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
β) Κατάσταση εργαζομένων, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην οποία αναφέρονται τα καθήκοντα του καθενός (επόπτης, δύτης ασφαλείας, δύτης, μαθητευόμενος δύτης), με δήλωσή τους ότι αναλαμβάνουν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.
γ) Κατάσταση εργαζομένων θεωρημένη από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
δ) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων δραστηριοποίησης του καταδυτικού συνεργείου και των εργαζομένων δυτών, καθώς και των πιστοποιητικών (βεβαιώσεων) υγείας αυτών.
ε) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των ναυτιλιακών εγγράφων των καταδυτικών σκαφών, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν σκάφη για τη διενέργεια των καταδύσεων.

8 comments
 1. zavitsanos spyridon

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ γ) κατάσταση εργαζομένων θεωρημένη από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας (πρέπει να προστεθεί κάτι σαν “για το μόνιμο προσωπικό του εργολάβου” ή και καλύτερα, για να αποφεύγουμε παρερμηνείες).

  1. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

   Συμφωνώ απόλυτα με τον Σπύρο στο :
   πρέπει να προστεθεί “για το μόνιμο προσωπικό του εργολάβου”
   Διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στον εργολάβο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ‘ μη μισθωτούς’ δύτες.

 2. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Όσον αφορά την έννοια του ‘ασφαλισμένου’ ( αναφέρομαι για τον τομέα μας μόνο ) για οποιαδήποτε χρήση ( είτε για την περίπτωση 2. αίτηση για εκτεταμένες είτε για την 3. αίτηση για άδεια με εκρηκτικές ύλες είτε και για την 4. Ενημέρωση για μη εκτεταμένες πρέπει να έχουμε υπ’ όψη τα εξής :
  Αυτό που είναι ενδιαφέρον για το Λιμεναρχείο με τον όρο ‘ασφαλισμένος’ ώστε και αυτοί να είναι καλυμμένοι είτε σε περίπτωση ‘ατυχήματος’ είτε σε περίπτωση ΄μήνυσης΄ είναι να υπάρχει βεβαίωση από κρατικό φορέα (στην προκειμένη περίπτωση από τον ΕΦΚΑ) ότι ο δύτης δικαιούται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για το χρονικό διάστημα που θα γίνει η εργασία ( πχ για το 2021 )
  Κανονικά εάν κάποιος έχει πληρώσει τις εισφορές του μέχρι και την εισφορά του Δεκεμβρίου πχ του 2020, η οποία είναι η εισφορά που πληρώνεται τον επόμενο Ιανουάριο (δλδ του 2021) είναι ασφαλισμένος για όλο το έτος ( δλδ το 2021) μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους ( δλδ μέχρι και τις 28 ΦΕΒ του 2022 )
  ( η οποία βεβαίωση μέχρι αυτήν την στιγμή δεν μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά, αλλά μπορούμε να το ζητήσουμε να μπει στην Πλατφόρμα ‘’βεβαιώσεις για Λιμεναρχεία’’ )
  Αυτό ισχύει εξ ’ολοκλήρου για τους ‘μη μισθωτούς’
  Για τους ‘μισθωτούς’ υπάρχει’ άλλο πρόβλημα.
  Μπορεί μεν να έχουν βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας, αλλά είτε ο εργοδότης τους για πολλούς και διάφορους λόγους να τον έχει απολύσει, ή να εργάζεται σε διαφορετικό εργοδότη από αυτόν που είναι δηλωμένος, εν αγνοία του τελευταίου.
  Οπότε σε περίπτωση που συμβεί κάτι αφενός μεν έμπλεξαν όλοι ( και το Λιμεναρχείο μαζί ) αφετέρου δε θα την πληρώσουμε και όλοι μας στο μέλλον γιατί κάτι θα αλλάξουν και μετά θα μας ζητάνε και αρκετά και θα ξοδεύουμε και παραπάνω χρόνο.
  Για τους ‘μη μισθωτούς’ έχουμε λύση. Για τους ‘μισθωτούς’ πρέπει να βρούμε λύση.

 3. segredakis georgios

  Συμφωνώ με τον Σπύρο στο οτι πρέπει να προστεθεί “για το μόνιμο προσωπικό του εργολάβου” για το γ), και με τον Τάσο να ζητήσουμε να μπει στην Πλατφόρμα ‘’βεβαιώσεις για Λιμεναρχεία’’ για τους μη μισθωτούς.

 4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΤΗΣ

  Συμφωνώ με τα παραπάνω, να γίνει διευκρίνηση σε ότι αφορά μόνιμο προσωπικό και ελεύθερους επαγγελματίες/αυτοαπασχολούμενους δύτες…

 5. Γιώργος Σαββίδης

  Προτείνω: Τα εδάφια β) & γ) να διατυπωθούν διαφορετικά. Όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ το β) είναι υποχρέωση του εργοδότης και πρόκειται για ονομαστική λίστα εργαζομένων που υποβάλει με ονόματα εργαζομένων και ειδικότητες. Το γ) είναι της επιθεώρησης εργασίας και δημιουργεί δύο προβλήματα. Το ένα ότι ζητούν θεωρημένη κατάσταση ενώ πλέον η θεώρηση έχει καταργηθεί και το δεύτερο αυτό που λέμε όλοι και αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Άρα η διατύπωση που προτείνω είναι η εξής:
  β) Ονομαστική κατάσταση εργαζομένων με την οποία ο εργολάβος δηλώνει τα καθήκοντα του καθενός (επόπτης, δύτης, κλπ.) με δήλωση τους ότι αναλαμβάνουν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.
  β2) Οι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μπορούν να είναι μόνιμο προσωπικό του εργολάβου ή, ελεύθεροι επαγγελματίες με τους οποίους ο εργολάβος δηλώνει πως έχει συνάψει σχετική σύμβαση έργου.
  γ) Κατάσταση εργαζομένων του μόνιμου προσωπικού του εργολάβου από την Επιθεώρηση Εργασίας και βεβαιώσεις ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών.

 6. Ιωάννης Ληξουργιωτης

  Κατά τη γνώμη μου χρειάζεται ο εργολάβος να καταθέσει μια λίστα στην εκάστοτε αρχή με τα άτομα κ την ειδικότητα τους. Επίσης να μεριμνει για την ασφάλιση τους είτε πρόκειται για υπαλλήλους είτε για εξωτερικούς συνεργάτες. Τα υπόλοιπα νομίζω είναι κατάλοιπα από το παρελθόν.

 7. Admin

  R01 :
  Προτείνουμε τα εδάφια β) & γ) να διατυπωθούν διαφορετικά. Πιστεύουμε ότι το εδάφιο β) αναφέρεται στην υποχρέωση του εργοδότη να υποβάλει ονομαστική λίστα εργαζομένων με ονόματα και ειδικότητες ενώ το εδάφιο γ) αφορά την επιθεώρηση εργασίας και δημιουργεί δύο προβλήματα. Το ένα ότι ζητάει θεωρημένη κατάσταση ενώ πλέον η θεώρηση εγγράφων έχει καταργηθεί και το δεύτερο αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες/μη μισθωτούς οι οποίοι δεν μπορούν να ενταχθούν σε κατάσταση που εκδίδει η Επιθεώρηση εργασίας. Άρα η διατύπωση των εδαφίων β) & γ) που προτείνουμε είναι η εξής:

  β) Ονομαστική λίστα εργαζομένων με την οποία ο εργολάβος δηλώνει τα καθήκοντα του καθενός (επόπτης, δύτης, κλπ.) με δήλωση τους ότι αναλαμβάνουν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.
  β2) Οι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μπορούν να είναι μόνιμο προσωπικό του εργολάβου ή, ελεύθεροι επαγγελματίες/μη μισθωτοί με τους οποίους ο εργολάβος δηλώνει πως έχει συνάψει σχετική σύμβαση έργου.
  γ) Κατάσταση εργαζομένων του μόνιμου προσωπικού του εργολάβου από την Επιθεώρηση Εργασίας και βεβαιώσεις ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών/μη μισθωτών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *