Κ10 Άρθρο 11 : Άδειες εργασιών 4.Ενημέρωση για απλές εργασίες (βραχυπρόθεσμες) σε ύφαλα πλοίων.

4. Για απλές εργασίες σε ύφαλα πλοίων, όπως καθαρισμός υφάλων, επιθεώρηση και, γενικότερα, για εργασίες μη εκτεταμένες και ειδικές, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής από τον υπεύθυνο εργολάβο του καταδυτικού συνεργείου για τα ακόλουθα:
α) Το είδος των εργασιών και το χώρο, όπου πρόκειται να εκτελεστούν.
β) Τον τίτλο του εργοδότη.
γ) Την προβλεπόμενη ώρα έναρξης και λήξης των εργασιών.
δ) Το προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί (επόπτης, δύτες, μαθητευόμενοι δύτες κ.λπ.), τις βεβαιώσεις συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων και την ισχύ των πιστοποιητικών (βεβαιώσεων) υγείας, με τις οποίες είναι εφοδιασμένο.
ε) Τα σκάφη, υλικά και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν.
στ) Τον τρόπο επικοινωνίας με την ακτή ή με άλλα σκάφη (ραδιοτηλέφωνο/VHF, κανάλι ακρόασης κ.λπ.).
Η ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση είναι δυνατόν να υποβληθεί και μέσω τηλεομοιοτυπίας ή με άλλο πρόσφορο μέσο.

4 comments
 1. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Όσον αφορά το ε) να αναφέρουμε το σκάφος ή τα σκάφη αποδεκτό.
  τα υλικά και τα εργαλεία σε τι αποσκοπεί ?
  Ιδιαίτερα στα περισσότερα καταδυτικά σκάφη αυτά ( υλικά και τα εργαλεία ) είναι μόνιμα.

  1. Γιώργος Σαββίδης

   Περιττό ίσως αλλά νομίζω δεν μας πειράζει. Άλλωστε δεν είναι μόνο οι καταδυτικές εργασίες σε πλοία οπότε, ίσως σε κάποιο έργο να πρέπει να συμπληρωθούν και άλλα πράγματα..

 2. Ιωάννης Ληξουργιωτης

  Συμφωνώ ας μείνει ως έχει. Απλά καλό θα ήταν να δημιουργηθεί μια φόρμα κοινή για όλα τα συνεργεία ώστε να είναι αναγνωρίσιμη από τα λιμεναρχεία.

 3. Admin

  R01:
  α) Το είδος των εργασιών και το χώρο, όπου πρόκειται να εκτελεστούν
  ο ‘χώρος’ να αλλάξει σε ‘τοποθεσία’
  Το είδος των εργασιών και την τοποθεσία, όπου πρόκειται να εκτελεστούν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *