Κ10 Άρθρο 14 : Ειδικές ρυθμίσεις

Με αποφάσεις των Λιμενικών Αρχών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού και ανάγονται στις ιδιαιτερότητες κάθε λιμένα.

4 comments
  1. Ιωάννης Ληξουργιωτης

    Κατάργηση ειδικών κανονισμών κ ενοποίηση νομοθεσίας. Ότι ισχύει θα έχει ισχύ σε όλα τα λιμάνια της Ελλάδος.

  2. Admin

    R01:
    Προτείνουμε να καταργηθεί το άρθρο ή, να υπάρχει μία ενιαία εφαρμογή του νόμου σε όλα τα λιμάνια της χώρας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *