Κ10 Άρθρο 17 : Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται κάθε άλλη διάταξη ή ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του ή που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

One comment
 1. Koumpios A

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ την ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ :
  Αυτό που πέραν τις υποχρεώσεις που έχει σαν σκάφος, πρέπει να έχει
  Ασφαλή και συνεχή παροχή αέρα προς τους Δύτες τουλάχιστον και επιπλέον
  ανάλογα την χρήση του παρέχει και επιπλέον εξοπλισμό, όπως παροχή υδραυλικών συστημάτων κλπ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *