Κ10 Άρθρο 03 : Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 01.ε Είναι υγιείς και ικανοί

ε) Είναι υγιείς και ικανοί για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη.

One comment
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *