Κ10 Άρθρο 03 : Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 02 Δικαιολογητικά ε. Βεβαιώσεις Υγείας Δύτου

ε) Ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) που βεβαιώνουν την καταλληλότητα του για δραστηριοποίηση ως δύτη, κατόπιν εξέτασης από παθολόγο ή γενικό ιατρό, καρδιολόγο, πνευμονολόγο-φυματιολόγο, ψυχίατρο, οφθαλμίατρο ή ιατρό εξειδικευμένο στην υπερβαρική ιατρική.

Οι προαναφερόμενοι ιατροί μπορεί να είναι ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία και, εφόσον απαιτηθεί, μπορούν να συνεργάζονται με ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας (ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία) για τον εφοδιασμό του εξεταζόμενου με το αντίστοιχο πιστοποιητικό, που να βεβαιώνει την καταλληλότητα για τη δραστηριοποίησή του ως δύτη.

( Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 101. ΦΕΚ 2625/Β΄/29.06.2020 )

Η περίπτωση ε) της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 2 του άρθρου μόνον της Αριθμ. 2133.1/38725/2020/17-
6-2020 Απόφασης ΥΝΑΝΠ (B’ 2625/2020).

ε) (Προηγ.τροποποίηση 2019): Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας καρδιολόγου, πνευμονολόγου – φυματιολόγου, ψυχιάτρου και οφθαλμιάτρου ή ιατρού εξειδικευμένου στην υπερβαρική ιατρική, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.

 

7 comments
 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

  Εδώ θεωρώ ότι το πρόβλημα το έχει δημιουργήσει ο Β. Καλέντζος με την επιστολή που έστειλε η οποία δεν έγινε κατανοητή και ο ίδιος θα πρέπει να το διευθετήσει. Η άποψη είναι ότι η ευθύνη βαρύνει τον εκδότη του πιστοποιητικού και άρα αυτός καθορίζει το είδος των εξετάσεων.

 2. Ιωάννης Ληξουργιωτης

  Ο μόνος ιατρός που έχει τις γνώσεις για ένα τόσο ιδιαίτερο επάγγελμα είναι ο υπερβαρικος. Κανονικά πρέπει να καταργηθούν οι υπόλοιποι καθώς μπορεί να μην έχουν τις κατάλληλες γνώσεις για το αντικείμενο. Αν κρίνει ο υπερβαρικος ιατρός ότι λόγω ιστορικού πρέπει κάποιος επαγγελματίας η μαθητευομενος να προβεί σε περισσότερες εξετάσεις ειναι ξεκάθαρα ευθύνη του ιατρού κ θα πρέπει να τον παραπέμψει στις κατάλληλες ειδικότητες, μετά να δει τις γνωματεύσεις κ αποτελέσματα και να κρίνει την καταλληλοτητα του εκάστοτε δυτη.

 3. Admin

  R01:
  * Προτείνουμε αντικατάσταση του εδαφίου ε) ως εξής:
  ε) Βεβαίωση υγείας δύτη που βεβαιώνει την καταλληλότητα του για δραστηριοποίηση ως δύτης, κατόπιν εξέτασης από ιατρό εξειδικευμένο στην υπερβαρική ιατρική. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει πρόσβαση σε Υπερβαρικό γιατρό, η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί από παθολόγο ή γενικό ιατρό, αφού ο ίδιος λάβει υπόψιν του αντίστοιχες γνωματεύσεις από καρδιολόγο, πνευμονολόγο ψυχίατρο και οφθαλμίατρο.

 4. team 2020

  * Προτείνετε η αντικατάσταση του εδαφίου ε) ως εξής :

  ε) Βεβαίωση υγείας δύτη που βεβαιώνει την καταλληλότητα του για δραστηριοποίηση ως δύτης,
  κατόπιν εξέτασης από ιατρό εξειδικευμένο στην υπερβαρική ιατρική. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει
  πρόσβαση σε Υπερβαρικό γιατρό, η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί από παθολόγο ή γενικό ιατρό, αφού
  ο ίδιος λάβει υπόψιν του αντίστοιχες γνωματεύσεις από καρδιολόγο, πνευμονολόγο ψυχίατρο και
  οφθαλμίατρο, (ιδιώτες γιατρούς ή από δημόσια νοσοκομεία).

 5. team 2020

  * Προτείνουμε αντικατάσταση του εδαφίου ε) ως εξής:
  ε) Βεβαίωση υγείας δύτη που βεβαιώνει την καταλληλότητα του για δραστηριοποίηση ως δύτης, κατόπιν εξέτασης από ιατρό εξειδικευμένο στην υπερβαρική ιατρική. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει πρόσβαση σε Υπερβαρικό γιατρό, η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί από παθολόγο ή γενικό ιατρό, αφού
  ο ίδιος λάβει υπόψιν του αντίστοιχες γνωματεύσεις από καρδιολόγο, πνευμονολόγο ψυχίατρο και
  οφθαλμίατρο, (ιδιώτες γιατρούς ή από δημόσια νοσοκομεία).

 6. team 2020

  Προτείνετε η αντικατάσταση του εδαφίου ε) ως εξής :

  ε) Βεβαίωση υγείας δύτη που βεβαιώνει την καταλληλότητα του για δραστηριοποίηση ως δύτης, κατόπιν εξέτασης από ιατρό εξειδικευμένο στην υπερβαρική ιατρική. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει
  πρόσβαση σε Υπερβαρικό γιατρό, η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί από παθολόγο ή γενικό ιατρό, αφού
  ο ίδιος λάβει υπόψιν του αντίστοιχες γνωματεύσεις από καρδιολόγο, πνευμονολόγο ψυχίατρο και
  οφθαλμίατρο, (ιδιώτες γιατρούς ή από δημόσια νοσοκομεία).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *