Κ10 Άρθρο 03 : Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 01.γ Έχουν προϋπηρεσία ως μαθητευόμενοι δύτες

γ) Έχουν προϋπηρεσία ως μαθητευόμενοι δύτες, σε εργασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 2, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, οι μεν κάτοχοι πτυχίου Σχολής Δυτών Καλύμνου τουλάχιστον ένα (01) χρόνο, οι δε κάτοχοι πτυχίου αυτοδύτη, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αριθ. 5 (Β΄ 858/94) ή του ν. 3409/2005 (Α΄ 273) και οι κάτοχοι πιστοποιητικού αυτοδύτη, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3409/2005 (Α΄ 273) ή από το Παράρτημα της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.) του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ.-2) του Κέντρου Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) ΠΑΛΑΣΚΑΣ, τουλάχιστον δύο (02) χρόνια.

3 comments
 1. Ιωάννης Ληξουργιωτης

  Θα μπορούσε να προστεθεί όπως ανέφερα σε προηγούμενο σχόλιο μνεία για ιδιωτική σχολή ώστε να μειώνεται ο χρόνος απόκτησης άδειας επαγγελματία δυτη στους 12 μήνες όπως και στην σχολή Καλύμνου.

 2. Admin

  R01:
  Προτείνουμε αναβάθμιση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σχολής Καλύμνου!

 3. team 2020

  Προτείνετε η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σχολής Καλύμνου!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *