Κ10 Άρθρο 03 : Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη § 01.α Όρια Ηλικίας

1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη, οι ενδιαφερόμενοι αναγγέλλονται/υποβάλλουν αίτηση σε Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄, ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 70ο.

( Τελευταία τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 101. ΕΦ ΚΥΒ 26279Τεύχος B’ 2625/29.06.2020)

Η περίπτωση α) της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου μόνον της Αριθμ. 2133.1/38725/2020/17-6-2020 Απόφασης ΥΝΑΝΠ (B’ 2625/2020)

α)  (Προηγούμενη τροποποίηση 2019) : Έχουν συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 55ο.

13 comments
 1. Admin

  Το περιθώριο να μπορεί να εκτελεί κάποιος το επάγγελμα του Δύτη έως την ηλικία των 70 ετών δεν είναι σωστό.
  δλδ ένας δύτης 71 χρονών δεν μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα του επόπτη ?

  το σωστό είναι να μην υπάρχει όριο ή να μπει o όρος : και όσο οι βεβαιώσεις υγείας το επιτρέπουν.

 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

  Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα.. Η εργασία είναι συνταγματικό δικαίωμα και δεν έχει κανένας το δικαίωμα να την απαγορέψει όσο ο εργαζόμενος είναι ικανός και υγιής!

 3. Admin

  Από τα παρπάνω σχόλια μέχρι στιγμής από το αρχικό κείμενο :

  α) Έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 70ο.

  -> καταλήγουμε στο :

  α) Έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και όσο οι βεβαιώσεις υγείας του το επιτρέπουν.

  Παρακαλώ δηλώστε αν συμφωνείται

 4. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Συμφωνώ με αυτήν την αλλαγή.
  ( ίσως να μην είναι σωστό να υπάρχει μόνο το ” Έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους”
  γιατί μπορεί κάποιος στο μέλλον να εισηγηθεί πάλι να το αλλάξει με την αιτιολογία ότι δεν βάζουν όριο, ενώ αν υπάρχει το “και όσο οι βεβαιώσεις υγείας του το επιτρέπουν” δεν του δίνει κανένα δικαίωμα.
  Τώρα σύμφωνα με την αναφορά στην περίπτωση iii) ” Είναι κάτοχοι πτυχίου της Σχολής Δυτών Καλύμνου”
  που αναφέρεται στο άρθρο 3 \ 01. β) ( Προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη )
  εκεί έχει δικαίωμα να συμμετέχει κάποιος 18χρονος, ( ίσως και μικρότερος – δεν είμαι σίγουρος ) και εφόσον η σχολή κρατά κάποιους μήνες, (+ 1 έτος προυπηρασίας ) άρα σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν μεγάλη αδικία αυτό το παιδί σε ηλικία 19, όπου ίσως να είναι και πανέτοιμος να αποδώσει, να περιμένει περίπου 1 χρόνο για να πάρει την άδεια.
  Εξάλλου στο μέλλον μπορεί να δημιουργηθεί και κάποια αξιόλογη σχολή και 19χρονα να είναι έτοιμα για την δουλειά.
  Νομίζω ότι το όριο πρέπει να γίνει 19 , και προτείνω επιπλέον :

  α) Έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και όσο οι βεβαιώσεις υγείας του το επιτρέπουν.

 5. Ιωάννης Ληξουργιωτης

  Η άποψη μου είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει όριο ηλικίας ούτε ανώτερο αλλά ούτε κ κατώτερο. Αν συντρέχουν οι λόγοι να έχει κανείς την άδεια επαγγελματία κ νωρίτερα από το 20ο έτος του, τότε είναι αναφαιρετο δικαίωμα του κ δεν μπορεί να απαγορεύεται. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα 70 χρόνια που ειναι μη αποδεκτό ως όριο καθώς η πολυετής εμπειρία μπορεί να οδηγήσει έναν έμπειρο επαγγελματία να εκτελεί χρέη επόπτη με μεγάλη επιτυχία.

 6. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Μετά από αρκετή μελέτη του θέματος, και την γνώμη και άλλων, τελικά νομίζω ότι πράγματι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα όριο ηλικίας.
  Μάλιστα το α) πρέπει να ενοποιηθεί με το ε) και να γίνει :
  Να είναι υγιείς και ικανοί για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη ανεξαρτήτου ηλικίας.

 7. Admin

  Μέχρι στιγμή; υπάρχουν οι επιλογές :

  1. Να είναι υγιείς και ικανοί για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη ανεξαρτήτου ηλικίας.
  [ το εδάφιο α) να ενοποιηθεί με το εδάφιο ε)].

  2. Έχουν συμπληρώσει το 19ο* έτος της ηλικίας τους και όσο οι βεβαιώσεις υγείας του το επιτρέπουν.
  *Αν συμφωνείτε με το 2. πρέπει να αναφέρεται και ελάχιστο όριο ηλικίας.

  Παρακαλώ την γνώμη σας, για να καταλήξουμε κάπου.

 8. Admin

  R01 :
  Προϋποθέσεις για την απόκτηση ΒΣΝΠ του επαγγέλματος του δύτη
  1. Για την απόκτηση της ΒΣΝΠ του επαγγέλματος του δύτη, οι ενδιαφερόμενοι αναγγέλλονται / υποβάλλουν αίτηση σε Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄, ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α) Έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους. ( και όσο οι βεβαιώσεις το επιτρέπουν )

 9. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Για το συγκεκριμένο προτείνω :
  α) Έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους, και όσο οι βεβαιώσεις του το επιτρέπουν.
  ( επειδή τοποθετούμε το ελάχιστο και δεν υπάρχει μέγιστο – οπότε με την πρόταση αυτή καλύπτουμε το μέγιστο ).

 10. Admin

  R02 : Πρόταση αντικατάστασης ως εξής:

  Προϋποθέσεις για την απόκτηση ΒΣΝΠ του επαγγέλματος του δύτη.
  1. Για την απόκτηση της ΒΣΝΠ του επαγγέλματος του δύτη, οι ενδιαφερόμενοι αναγγέλλονται / υποβάλλουν αίτηση σε Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄, ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις :
  α) Έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους.

 11. team 2020

  1. Για την απόκτηση της ΒΣΝΠ του επαγγέλματος του δύτη, οι ενδιαφερόμενοι αναγγέλλονται /
  υποβάλλουν αίτηση σε Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄, ενώ πρέπει
  να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  α) Έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *