Κ10 Άρθρο 03 : Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη.

 • 01. Για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη, οι ενδιαφερόμενοι αναγγέλλονται/υποβάλλουν αίτηση σε Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄, ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

α) Ηλικία
β) Κάτοχοι συγκεκριμένων Πτυχίων αυτοδύτη

γ) Έχουν προϋπηρεσία ως μαθητευόμενοι δύτες.

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί

ε) Είναι υγιείς και ικανοί

3 comments
 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΤΗΣ

  α) Έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 70ο.

  Προτείνω: Έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους.

 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΤΗΣ

  06. Εξαιρέσεις από τις εξετάσεις της παραγράφου 4.
  6. Από τις εξετάσεις της παρ. 4 εξαιρούνται οι κάτοχοι πτυχίου Υποβρυχίων Καταστροφών (ΜΥΚ-«ΔΥΚ») ή Σχολής Δυτών του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και όσοι έχουν υπηρετήσει στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος (ΜΥΑ/ΛΣ), με ειδικότητα βατραχανθρώπου. Στα πρόσωπα αυτά η βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη χορηγείται, μετά την αποστρατεία τους, «η την απόλυσή τους»,
  Προτείνω: Να προστεθεί το «ΔΥΚ» δίπλα στο ΜΥΚ και μετά την αποστρατεία τους, να προστεθεί η φράση «η την απόλυσή τους»

 3. ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

  Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να υπάρχουν “Προϋποθέσεις” και “Δικαιολογητικά”
  Αφού στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *